Merida Парковое Оборудование
Предприятие
Давай позвоним тебе
Нажмите на бутон контакта, чтобы связаться с нами и получить подробную информацию.
связь
Информационный менеджмент

• Merida Park faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluştur ve uygularız.
• Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve Merida Park bağlılıklarını ön planda tutarız.
• Çalışanlarımıza yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemler geliştiririz.
• Çalışanlarımızın gelişmelerine, yüksek performansla çalışmalarına ve kariyerlerinde yükselmelerine olanak sağlayacak sistemler kurarız ve işletiriz.
• Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliğini sağlarız ve buna bağlı kalırız.
• Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetiriz.
• İş emniyeti ve işçi sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratır ve bu ortamın devamlılığını sağlarız
• İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirir, günceller ve geliştiririz.
• Bu politikayı kamuoyunun erişimine açık tutarız.